Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN

"Kami Pimpinan dan seluruh Staf dengan ini Menyatakan Sanggup dan Siap Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku"